Wanneer de Coronacrisis voorbij is zullen veel ondernemingen te maken krijgen met de Bijzonder Beheerafdelingen van banken. Deze willen weten of leningen en kredieten nog kunnen worden terugbetaald. De banken noemen dit het continuïteitsperspectief; het bestaansrecht van de onderneming op lange termijn.

Uit dossieronderzoek (Zwaar weer ondernemen van Adriaanse en In 't Groen) blijkt dat de meeste problemen van een onderneming terug te voeren zijn op problematische ontwikkelingen op het gebied van strategie en marketing. Kostensanering en financiële herstructurering zijn slechts tijdelijke oplossingen. Ondernemers (en veel adviseurs) schieten in de actiemodus zonder dat eerst kritisch is geanalyseerd wat de werkelijke problemen zijn, of er worden beslissingen genomen op basis van onjuiste informatie. Een grondige analyse is net zo belangrijk als het snel in gang zetten van kostensaneringen. Verleg de strategische koers en voorkom daarmee dat de bank de hulplijnen doorsnijdt omdat alleen de tafels en stoelen op het dek van het zinkende schip worden rechtgezet.