quote 

De gewenste bedrijfscultuur

Hoe gaan jouw medewerkers om met elkaar, met hun taken, met de leiding en met de buitenwereld? Dit is van vitaal belang bij het realiseren van de doelstellingen en bij elke verandering van koers of doeleinden. Maar hoe bouw je de gewenste bedrijfscultuur?
Vanuit de bedrijfsdoelstellingen en de merkstrategie omschrijven we samen met een dwarsdoorsnede van jouw organisatie de succesvolle bedrijfscultuur. Containerbegrippen als 'ondernemend', 'klantgericht' en 'daadkracht' vertalen we naar concreet dagelijks gedrag. Het resultaat van mijn aanpak is een organisatie die denkt en werkt vanuit de organisatiedoelstellingen, merkwaarden en normen van haar medewerkers.   

Manager & Team XLerator

De nieuwe leidinggevende heeft soms wel drie tot zes maanden nodig om samen met zijn/haar team echt effectief te worden. De nieuwe manager is altijd anders dan de vorige en dus tasten leidinggevende en medewerkers elkaar af en proberen uit te vinden wat ze van elkaar mogen verwachten, wat de ongeschreven regels en ieders persoonlijke drijfveren en ambities zijn.
Dit verkenningsproces vindt stapsgewijs plaats, waarbij diverse issues soms onuitgesproken blijven. Er kan een onzekere omgeving ontstaan die optimale prestaties van de manager en het team in de weg staat. Dit wil niemand.
De Manager & Team XLerator creëert in één dag een omgeving van vertrouwen, open communicatie, commitment en teamspirit met concrete actiepunten. De nieuwe leidinggevende en zijn team zijn nu sneller up to speed. Deze dag plannen we vier tot zes weken na de start van de nieuwe manager.

Succesvolle teams

De basis voor een succesvol bedrijf zijn goed samenwerkende teams. Medewerkers kunnen in teamverband prestaties leveren die ze alleen niet voor elkaar krijgen, maar samenwerken kan lastig zijn. Vaak omdat verschillende persoonlijkheden en drijfveren deel uitmaken van het team.
De sessies ‘succesvolle teams’ zijn gericht op het beter laten functioneren van jouw team. Samen met het team werken we aan vertrouwen, open communicatie, commitment, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. 

Bedrijfscultuur