Nu veel bedrijven hun businessmodel tegen het licht houden is het advies om dit gestructureerd te doen. Start met de missie. Een organisatie heeft pas een goede missie als de cultuur aansluit op de strategie. Het Ashridge-missiemodel vormt een goede basis en bestaat uit de volgende vier elementen:


o Doel: waartoe is de onderneming op aarde?
o Strategie: de weg waarlangs het doel bereikt moet worden
o Waarden: overtuigingen en morele principes achter de cultuur van het bedrijf
o Gedragsnormen: vertaling van doel en strategie naar beleid en richtlijnen voor dagelijks gedrag