Nieuwe manager en team snel op één lijn!

De nieuwe leidinggevende heeft vaak drie tot zes maanden nodig om samen met zijn/haar team echt effectief te worden. De nieuwe manager is altijd anders dan de vorige en dus tasten leidinggevende en medewerkers elkaar af en proberen uit te vinden wat ze van elkaar mogen verwachten, wat de ongeschreven regels en ieders persoonlijke drijfveren en ambities zijn. Dit verkenningsproces vindt stapsgewijs plaats, waarbij diverse issues soms onuitgesproken blijven. Er kan een onzekere omgeving ontstaan die optimale prestaties van de manager en het team in de weg staat. Dit wil niemand. De Manager Team XLerator creëert in één dag een omgeving van vertrouwen, open communicatie, commitment en teamspirit. De manager en het team zijn veel sneller “up to speed”. Deze dag vindt plaats vier tot zes weken na de start van de nieuwe manager.