Laten we er van uitgaan dat we de komende jaren vaker thuiswerken. Dat gaat impact hebben op het bouwen en in stand houden van succesvolle teams. De bouwstenen voor succesvolle teams zijn:

1.Vertrouwen

2. Communicatie

3. Commitment

4.Verantwoordelijkheid en

5. Resultaatgerichtheid.

Met name de eerste twee pijlers vertrouwen en communicatie vragen extra aandacht in het nieuwe werken tijdperk.

Juist deze twee vragen om persoonlijk contact en verdieping in de discussie. Je wilt lichaamstaal zien, sfeer voelen, na de meeting bij het koffieapparaat bijpraten. Hoe efficiënt meetings via ZOOM en TEAMS ook zijn, vertrouwen en communicatie komen hiermee onder druk te staan. Houd een paar keer per jaar van die heerlijke ‘ouderwetse’ meetings op de hei. Neem de tijd om te werken aan het vertrouwen. Neem de tijd om eens goed door te praten over wat er bij iedereen leeft en hoe we elkaar kunnen ondersteunen en beter maken. Zonder deze stevige fundering valt het succesvolle team snel uit elkaar.